MENU

Vi hjelper din organisasjon med å gjøre kultur til det viktigste konkurransefortrinnet

Great Place to Work® gjør det enkelt å kartlegge kvaliteten på kultur og ledelse, støtte utvikling og bevegelse, og anerkjenne de som lykkes.

"Det å skrive en Culture Audit er en reise i seg selv. Potensialet i et slikt dokument er stort; den bør brukes internt for å bygge stolthet og bevisstgjøring, i rekruttering og ikke minst fungerer den som en dokumentasjon på vår kultur."

"I Norgeshus har vi som mål om å være «Best på Folk». I dette ligger en forpliktelse fra oss om å jobbe aktivt for at alle ansatte skal ha det best mulig på jobb. For å klare dette er vi helt avhengig av gode verktøy og samarbeidspartnere. Great Place to Work er akkurat dette for oss. De hjelper oss i arbeidet mot vårt mål. "

Ett utvalg av sertifiserte organisasjoner

Hvorfor vi er kulturledere

Teknologi støttet av forskning

Den eneste plattformen for medarbeideropplevelser bygd på 30 års forskning og data for å ta gjetningene ut av kulturarbeidet.

Den mest robuste listen for anerkjennelse

Bli vurdert til listen over Norges Beste Arbeidsplasser, som publiseres årlig

Benchmarking og innsikt

Unik data for benchmarking og beste praksiser fra ledende virksomheter over hele verden.

Validert modell og metodikk

Vår Trust Index©-undersøkelse blir gjennomført av flere millioner medarbeidere globalt hvert år, og vår Great Place to Work® Trust Model© er ledende for forskning på kultur på arbeidsplassen.

Flere tiår med forskning

30 års erfaring innen forskning på kultur på arbeidsplassen og rådgivning.

Vi gjør det vi sier

Vi er forretningsinnstilte mennesker i et selskap drevet av en sterk misjon. Vi vet hva det krever, for vi etterlever det selv.