MENU

«Jeg er utrolig glad for at vi valgte å jobbe med Great Place to work for å hjelpe oss å forstå hva det egentlig betyr å ha et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Som servicevirksomhet er våre ansatte avgjørende for vår suksess, og at vi holder dem i forkant er en viktig nøkkel.»

Morten Gran

CEO, SQS Software Quality Systems Norway

«Great Place to Work gir oss både et rammeverk, konkrete fakta og en unik innsikt på tvers av hele organisasjonen som setter oss i stand til å ta informerte beslutninger og konkrete tiltak for forbedring.»

Geir Hansen

Administrerende Direktør, Geodata

«Med motiverte medarbeidere skaper vi en meget god kvalitet på våre tjenester som igjen gir oss lojale kunder. Vi har jobbet systematisk med dette over flere år, og ser nå sammenhengen i at motiverte og engasjerte medarbeidere over tid utvikler gode økonomiske resultater for selskapet.»

Terje Aarbog

Administrerende direktør, DHL

Hvorfor Great Place to Work?

Bedre business

Vi hjelper organisasjoner med å forbedre forretningen.

Verdens mest anvendte medarbeiderundersøkelse

Mange millioner medarbeidere tar vår undersøkelse Trust Index® hvert år. Modellen bak undersøkelsen er anerkjent blant forskning på arbeidsplasskultur.

Vi hjelper organisasjoner med å forbedre omdømmet

Ved at medarbeidere, kunder og flere sprer de ekte og gode historiene. Vi sertifiserer organisasjoner som gode arbeidsplasser, samt publiserer listen over Norges Beste Arbeidsplasser.

Vi hjelper organisasjoner med å forbedre kulturen

Over 15 års erfaring med forskning og rådgivning på arbeidsplasskultur i Norge.

En unik samling av benchmarks og beste praksis

Vi tilbyr en unik database med benchmarks og beste praksiser fra organisasjoner fra hele verden.

En metodikk for alle

Metodikk og priser for alle organisasjoner. For små grupper og dere som akkurat har startet fokuset på kultur. Dere trenger ikke vente til dere er blitt gode for å kontakte oss.

Det er i tillitskulturer de beste resultatene skapes.

Great Place to Work tilbyr rådgiving og prosesser
for hvordan måle, utvikle og opprettholde en unik tillitskultur på arbeidsplassen. 
En sterk tillitskultur er forutsetningen for gode prestasjoner og resultater i organisasjonen.